Home Team-mate Battles: Bahrain GP BAHRAIN F1/2016

GP BAHRAIN F1/2016

P-20160403-00105_HiRes JPEG 24bit RGB
RG at finish-154